Logo

Kalendarz 2014/2015

 

Kalendarz uroczystości szkolnych

   roku szkolnego  2014/2015

 

 

Uroczystości szkolne

Osoby odpowiedzialne

Ślubowanie klas pierwszych

R. Hradovich

J. Pertkiewicz

M. Klimczak

A. Mielczarek

Święto Edukacji Narodowej – montaż słowno - muzyczny

E. Janczak

L. Wyszkowska

A. Mielczarek

Rocznica Odzyskania Niepodległości

E. Osuchowska

A. Pędzik

 A. Mielczarek

Przedstawienie jasełkowe

s. M. Sochacka

Podróż przez 60 lat – sześćdziesięciolecie szkoły

L. Kraska – koord.

A. Pędzik                              

A. Mielczarek

 M. Pawełek                     

S. Wysocki 

A. Kluba

M. Świniarska

D. Młynarczyk

UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

montaż słowno - muzyczny

A. Kluba

M. Woźniak

Dzień Otwarty Szkoły

W. Pabich – koordynator

wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi i kuchni

Anna Spętana