Logo

Działania szkoły 2015/2016

 

 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY

  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

NAZWA DZIAŁANIA   

 

ORGANIZATOR

DLA KOGO

UDZIAŁ W OGÓLNOPLSKIM PROGRAMIE "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

PROGRAM RZĄDOWY

KOORDYNATOR NA TERENIE SZKOLY- L. KRASKA

CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

SZKOŁA OPRACOWAŁA I ZŁOŻYŁA PROJEKT  KONKURSOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020. JEST TO PROJEKT WSPÓLNY SP6, SPI8 I G2 PT. „ RÓWNAMY DO NAJLEPSZYCH”-

PROJEKT UZYSKAŁ APROBATĘ ( 14 MIEJSCE NA 168 ZŁOONYCH WNISKÓW) I BĘDZIE REALIZOWANY W LATCH 2016/17 I 2017/18

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 (IZ), KTÓRĄ STANOWI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, OBSŁUGIWANY PRZEZ:

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (DEFS) URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KOORDYNATOR NA TERENIE SZKOLY- I. ŻUBEREK

CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

„W WIRTUALNYM ŚWIECIE”

PSYCHOLOG

KLASY III

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

„ZŁOŚĆ SIĘ Z GŁOWĄ”

PSYCHOLOG

KLASY V

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

„BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE WYBORY”

PSYCHOLOG

KLASY VI

„POZNAJMY SIĘ”

 

PSYCHOLOG

ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

„ INNI, A JEDNAK TACY SAMI”

 

PSYCHOLOG

KLASA I A

„JESTEM ODPOWIEDZIALNY”

 

PSYCHOLOG

KLASY II ORAZ III

SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA (POŁĄCZONE ZE SŁODKIM POCZĘSTUNKIEM)

 

RODZICE, WYCHOWAWCA- KL. IVB  ( WIOLETTA PRESIA- RATAJCZYK)

RODZICE, UCZNIOWIE, WYCHOWAWCA- KL. IVB

„GÓRA GROSZA”

 

TOWARZYSTWO NASZ DOM

UCZNIOWIE KLAS I-VI

ZDROWE ODŻYWIANIE

 

UM

KL. VI

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

L. WYSZKOWSKA

B. ŁABUZIŃSKA

M. PAWEŁEK

KL. IA, IB

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

LISTOPADOWY WIECZÓR Z POEZJĄ

KS. JANA TWARDOWSKIEGO

S. M. SOCHACKA

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W SIERADZU

NAUCZYCIELE ZSP NR 1 I 2
W SIERADZU

DLA SPOŁECZNOŚCI MIASTA SIERADZA

WIGILIA KLASOWA (WSPÓLNE KOLĘDOWANIE, OPŁATEK I POCZĘSTUNEK)

WIGILIA (PRZEDSTAWIENIE, OPŁATEK, POCZĘSTUNEK)

E. JANCZAK

B. ŁABUZIŃSKA

M. PAWEŁEK

M. KLIMCZAK

KL. IA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

KL. II B

WIGILIA KLASOWA  (WSPÓLNE KOLĘDOWANIE, OPŁATEK I POCZĘSTUNEK)

WIOLETTA PRESIA- RATAJCZYK

EWA OSUCHOWSKA

ANNA PĘDZIK

MARZENA KOŚKA

AGNIESZKA KLUBA

MIROSŁAWA ŚWINIARSKA

KL. IVB I IVA

VIA, VIB, VB, VA

MIKOŁAJKI

JOANNA PERTKIEWICZ

MARTA KLIMCZAK

EWA JANCZAK

LIDIA WYSZKOWSKA

RENATA HRADOVICH

KL. IA, IB, IIA, IIC, IIB

LEKCJA OTWARTA: POKŁON TRZECH KRÓLI. BOŻE NARODZENIE.

S. MAGDALENA SOCHACKA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE: MAŁY OPIEKUN ZAPOMNIANYCH ZWIERZĄT.

S. MAGDALENA SOCHACKA

DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW SZKOŁY,

DLA SPOŁECZNOŚCI MIASTA SIERADZA

( KOŚCIÓŁ P.W.ŚW. WOJCIECHA, , KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO, KOŚCIÓŁ P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE  )

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

RENATA HRADOVICH

BABCIE I DZIADKOWIE  -KLASA II C

REALIZACJA PROGRAMU „ŻYJ BEZPIECZNIE” PCK

MARZENA KOŚKA

IVA

REALIZACJA PROGRAMU „ZADBAJ O SWOJE PŁUCA”

MARZENA KOŚKA

IVA

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

EWA JANCZAK

LIDIA WYSZKOWSKA

KL. IA, IB

BADANIA LOGOPEDYCZNE PRZEZLOGOPEDĘ Z PPP
 W SIERADZU

HALINA STĘPNIAK

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

WNIOSKOWANIE DO UM W SIERADZU W CELU POZYSKANIA FUNDUSZY NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ   PROFILAKTYCZNYCH W EDYCJI JESIENNEJ NA   KWOTĘ 2  378,00 ( KOSZTY WARSZTATÓW Z  PSYCHOLOGIEM  ORAZ ŚRODKÓW I POMOCY   DYDAKTYCZNYCH - ART. PAPIERNICZYCH I   BIUROWYCH ORAZ 5 FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH

HALINA STĘPNIAK

DLA SZYSTKICH   UCZNIÓW W  SZKOLE

PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

 

MARTA KLIMCZAK

DLA BABĆ I DZIADKÓW UCZNIÓW KLASY II B

PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

 

DANUTA KRAWCZYK

DLA BABĆ I DZIADKÓW UCZNIÓW KLASY III B

KLASOWY DZIEŃ CHŁOPCA

MARTA KLIMCZAK

JOANNA PERTKIEWICZ

UCZNIOWIE KLASY II B

UCZNIOWIE KLASY II A

ANDRZEJKI KLASOWE

MARTA KLIMCZAK

JOANNA PERTKIEWICZ

UCZNIOWIE KLASY II B

UCZNIOWIE KLASY II A

SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ, SPECJALISTĄ OD ZDROWEGO ŻYWIENIA. TEMATYKA „ WPŁYW ZDROWEGO ODŻYWIANIA I RUCHU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA”.

MARTA KLIMCZAK

KLASA II B

AKCJA " JABŁKO TO ZDROWIE"

 

UM W SIERADZU

WSZYSCY UCZNIOWIE

SPEKTAKL Z OKAZJI DNIA BABCI
 I DZIADKA

MARTA KLIMCZAK

KLASA IIB

II PÓLROCZE

 

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY   DZIECI@SIECI

HALINA  STĘPNIAK

(CZĘŚĆ FUNDUSZY POZYSKANYCH                 Z UM W SIERADZU
 NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH)

WIOLETTA PRESIA – RATAJCZYK

MARZENA KOŚKA

KLASY  IVA I  IVB

 

WERNISAŻ I WYSTAWA FOTOGRAFII W GALERII TEATR SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY 
„DZIECKO I KSIĄŻKA”

 

KOORDYNATOR: LUCYNA KRASKA

MIROSŁAWA ŚWINIARSKA,

LIDIA WYSZKOWSKA

AGNIESZKA KLUBA,

S. MAGDALENA SOCHACKA,

DANUTA KRAWCZYK,

IZABELA ŻUBEREK

 

KLASA IIIA

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU I REALIZACJA PROJEKTU „ EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ, SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI, ICH RODZICÓW,
OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCÓW”.

 

BOGUSŁAWA ŁABUZIŃSKA

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE     

DNI OTWARTE SZKOŁY: RODZINNE WAGARY TEMAT LEKCJI: NAWRÓCENIE BABY JAGI, CZYLI RELIGIJNA WERSJA BAJKI O JASIU I MAŁGOSI.

DANUTA KRAWCZYK

S. MAGDALENA SOCHACKA

KLASA III B

DNI OTWARTE SZKOŁY: RODZINNE WAGARY PRACE PLASTYCZNE PRZY UŻYCIU NIETYPOWYCH MATERIAŁÓW. TEMAT LEKCJI: WIOSENNE INSPIRACJE.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – ZABAWY PLASTYCZNE I KONSTRUKCYJNE

LUCYNA KRASKA

 

 

 

BOGUSŁAWA ŁABUZIŃSKA

MAŁGORZATA PAWEŁEK

KLASA III A

 

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZK

RODZINNY DZIEŃ WAGAROWICZA PROJEKTOWANIE OZDÓB WIELKANOCNYCH. RECYTACJA WIERSZY O WIOŚNIE

JOANNA PERTKIEWICZ

KLASA II A I RODZICE

 

WNIOSKOWANIE DO UM W SIERADZU I UG W  SIERADZU W  CELU POZYSKANIA FUNDUSZY NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W EDYCJI   WIOSENNEJ

HALINA  STĘPNIAK

PEDAGOG SZKOLNY

DLA   WSZYSTKICH   UCZNIÓW W  SZKOLE

SZKOLNY DZIEŃ BEZ AGRESJI X EDYCJA

 

 

PRZEDSTAWIENIA PROFILAKTYCZNE :

KAJTEK SZUKA PRZYJACIELA

 

ŚWIATEŁKO W TUNELU

HALINA  STĘPNIAK – KOORDYNATOR

LIDIA WYSZKOWSKA

WIOLETTA  PRESIA - RATAJCZYK

(WYCHOWAWCY  KLAS)

HALINA STĘPNIAK

(FUNDUSZE POZYSKANE  Z UM              W  SIERADZU NA REALIZACJĘ   DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH)

CAŁA  SPOŁECZNOŚĆ  SZKOLNA

 

KL. I – III  

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE

 

KL. IV - VI

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SPORTOWY KLAS II „SZÓSTECZKA”

MARZENA KOŚKA

AGNIESZKA KLUBA

KLASY II

KLASOWY DZIEŃ KOBIET

JOANNA PERTKIEWICZ

RENATA HRADOVICH

KLASA II A

KLASA II C

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW „UMIEM CZYTAĆ”

 

LUCYNA KRASKA

IIIA

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA”

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI „ DNIA MAMY I TATY”

LIDIA WYSZKOWSKA

BOGUSŁAWA ŁABUZIŃSKA MAŁGORZATA PAWEŁEK

RODZICE KL. IB

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MATKI

 

JOANNA PERTKIEWICZ

RODZICE KL. IIA

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ. KLASOWY DZIEŃ PODSUMOWANIA LEKTUR

MARTA KLIMCZAK

KLASA II B Z  RODZICAMI

CZYTANIE DZIECIOM KSIĄŻECZEK PRZEZ UCZNIÓW KL. II C

 

RENATA HRADOVICH

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

CZYTANIE DZIECIOM KSIĄŻECZEK PRZEZ RODZICÓW

 

BOGUSŁAWA ŁABUZIŃSKA, MAŁGORZATA PAWEŁEK

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE       

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY 11 CZERWCA – INSCENIZACJE PT. „ KLUB CHRUPACZY”, „ IDZIEMY DO ZOO”.

BOGUSŁAWA ŁABUZIŃSKA, MAŁGORZATA PAWEŁEK

ODDZIAŁY PRZEDZK.

TEATR EKO- STUDIO: „GAJOWY BADURA”

EWA OSUCHOWSKA (POZYSKANE PIENIĄDZE POCHODZIŁY Z PROGRAMU UM DOTYCZĄCEGO NISKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII)

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  KLASY
I -III

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY 11 CZERWCA

MARZENA KOŚKA

AGNIESZKA KLUBA

MIROSŁAWA ŚWINIARSKA

BOGUSŁAWA ŁABUZIŃSKA MAŁGORZATA PAWEŁEK

JOANNA PERTKIEWICZ

CAŁA  SPOŁECZNOŚĆ  SZKOLNA, WSZYSCY ZAINTERESOWANI

 

POZYSKANIE FUNDUSZY OD PRYWATNYCH OSÓB – SPONSOROWANIE WYCIECZKI WYCHOWANKOM BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.

 

EWA OSUCHOWSKA

UCZNIOWIE KLASY VIB

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

 

RENATA HRADOVICH

RODZICE, KLASA II C