Logo

Pedagogizacja 2015/2016

DZIAŁANIA UŚWIADAMIAJĄCE RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM   2015/2016

 

TEMATYKA

 

PROWADZĄCY

OCENA KSZTAŁTUJĄCA – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DLA RODZICÓW - KLAS1A IB, IIA

EWA JANCZAK

JOANNA PERTKIEWICZ

 

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA.

AGNIESZKA GRZELCZYK – BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIERADZU

 

„ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ DZIECI
I BUDOWANIA RELACJI Z RODZICAMI”

OLGIERD  NEYMAN

"ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM „OBOWIĄZEK SZKOLNY"

DYREKTOR SZKOŁY- IZABELA ŻUBEREK

 

PROCEDURY SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO

EWA OSUCHOWSKA

ANNA PĘDZIK

 

"KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ " - "DLACZEGO WARTO CZYTAĆ"- PREZENTACJA

 

ANNA PĘDZIK

ZAGROŻENIA DLA DZIECI WYNIKAJACE Z ZAŻYWANIA PRZEZ DZIECI UŻYWEK LUB ICH SUBSTYTUTÓW - POGADANKA DLA RODZICÓW KLAS III

 

LUCYNA KRASKA

"UMIEM CZYTAĆ"- POPIS UCZNIÓW PRZED RODZICAMI POŁĄCZONY

Z DYSKUSJĄ NT. WPŁYWU UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA
 NA POWODZENIA SZKOLNE.

LUCYNA KRASKA