Logo

Kalendarz uroczystości 2018/19

Kalendarz uroczystości szkolnych

 

w roku  2018/2019

 

Uroczystości szkolne

 

Osoby odpowiedzialne

Ter.

Święto Edukacji Narodowej

 

Wychowawca klas II

A.Mroziak


13 X

Dzień Papieski

 

s. M. Sochacka

ks.  A. Niebudek


X

100  Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

Wychowawcy klas V

A. Mroziak


XI

Andrzejki szkolne

 

wychowawcy klas

Opiekunowie  SU


XI

Mikołajki-klasowe

 

wychowawcy klas

XII

Wieczór kolęd- impreza środowiskowa

M. Sochacka

A. Niebudek

D. Młynarczyk

E. Wojnarowicz                      
A. Mroziak

M. Woźniak


XII

Choinka szkolna

Wychowawcy klas

rodzice

SU- przygotowanie Sali


I

Dzień Babci i Dziadka- klasowe

Wychowawcy klas


I

Święto Patrona

 

SU

23.02

Dzień wagarowicza- wyciągnij rodzica
na wagary

 

Wszyscy nauczyciele

21.03

Rocznica uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja

 

Wychowawcy klas IV


IV

Szkolny Dzień bez agresji

H. Stępniak

L. Wyszkowska

W. Presia-Ratajczyk


V

Dzień Matki, Ojca, Rodziny- klasowe

Wychowawcy klas


V-VI

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Wychowawcy,  Współpraca: rodzice


VI

Uroczyste zakończenie zajęć

Wychowawcy klas VIII

Wychowawcy oddziału przedszkolnego

A. Mroziak

                                 D. Młynarczyk                                          
      E. Wojnarowicz

VI