Logo

Raport z ewaluacji

 Sieradz, 1.03.2018 r.


 Informacja o raporcie z ewaluacji.

Na podstawie § 12 ust.3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1658) informuję, że w związku z zakończeniem zewnętrznej ewaluacji problemowej przeprowadzonej w naszej placówce przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, szkoła otrzymała raport z ewaluacji obejmujący wymagania:

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Z treścią raportu można zapoznać się w szkole (sekretariat) lub na ogólnodostępnej stronie internetowej www.npseo.pl, na której zostanie umieszczona za kilka dni.

 

 

                                                                     Z poważaniem

                                                Izabela Żuberek- dyrektor szkoły

 

 

 


opublikowano: Mar 2, 2018