Logo

OPIEKA ZDROWOTNA

Opieka zdrowotna realizowana w szkole obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną,

promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TUTUS" Spółki z o.o. "JAM".

  1.  Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego uczniów  prowadzi podmiot leczniczy – Indywidualna Praktyka Stomatologiczną Dorota Kardacka.  
  2. Zakres świadczeń obejmuje:

a)świadczenia ogólnostomatologiczne, profilaktyczne zdrowotnedzieci,

b) zadania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych ( świadczenia gwarantowane) z wyłączeniem ortodoncji,

c)współpracę  stomatologa z  pielęgniarką szkolną.

  1. Objęcie dzieci opieką wymaga pisemnej zgody rodzica ( objęcia profilaktyką stomatologiczną, objęcia leczeniem stomatologicznym,  objęcia opieką zdrowotną).
  2.  Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w sprawie objęcia jego dziecka opieką zdrowotną i/lub opieką stomatologiczną.
  3. Sprawowanie opieki nad uczniami  przewlekle chorymi ( np. cukrzyca) lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców.
  4. Godziny i miejsce przyjęć:

a)pielęgniarka przyjmuje w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu (sala nr 1) w każdy:

 wtorek 10.00-12.00

czwartek 9.00-12.00

b) stomatolog przyjmuje w gabinecie stomatologicznym  w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu, ul. Rycerska 4
w każdy:

      wtorek 8.00-14.00

      czwartek 8.00-14.00