Logo

Zielona energia

 

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła będzie realizatorem

projektu „Zielona energia – alternatywa niskiej emisji”.

Projekt został sporządzony przez Szkołę Podstawową nr 6 im. J .Majkowskiej w Sieradzu w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na realizację projektu Gmina Miasto Sieradz otrzymała od Funduszu dotację w wysokości 21 995,00 zł  (wartość całego projektu 25 925,00 zł).

W ramach projektu powstanie modułowy zestaw eksperymentalny do zademonstrowania działania systemu technologii czystej energii. Składać się będzie z modułu fotowoltaicznego oraz małej elektrowni wiatrowej, które będą zamontowane obok szkoły i pozyskają energię z natury, która następnie zostanie zmagazynowana w akumulatorze. Pozyskana energia uruchomi kilka urządzeń odbiorczych: zegar i dzwonek umieszczony na zewnątrz budynku oraz lampę bakteriobójczą wchodzącą w skład źródełka wody pitnej dla uczniów. Dzięki tej pomocy dydaktycznej  uczniowie poznają  budowę i zasadę działania nowoczesnych małych elektrowni wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych, pozwalając na  omówienie fizycznych podstaw procesu „od wiatru do fali” i od słońca do wykorzystanie siły układów fotowoltaicznych do produkcji energii.

Ponadto uczniowie klas VI wezmą udział w wycieczce do Bełchatowa i na Górę Kamieńsk, gdzie dzieci poznają zagrożenia  związane z wydobywaniem węgla i wykorzystywaniem go jako źródła energii oraz zobaczą użyteczne zagospodarowanie hałd.

Przeprowadzone zostaną w dniu 6 czerwca 2018 r. w ramach festynu szkolnego warsztaty ekologiczne „Energia z natury”, składające się z 6 modułów oraz w trakcie roku szkolnego konkursy wewnątrzszkolne, happeningi, przedstawienia ekologiczne, festiwal piosenki, itp. działania.

Projekt obejmie wszystkich uczniów szkoły i społeczność lokalną.

 

Projekt opracowała Ewa Osuchowska i Wanda Pabich