Logo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „SEGREGACJA NA SZÓSTKĘ”

FINANSOWANEGO PRZEZ WFOŚiGW W ŁODZI

           W ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w postaci koszy do nauki poprawnej segregacji. Powstały stanowiska w różnych częściach szkoły, gdzie uczniowie  praktycznie dzielą odpady na 5 frakcji.

             W celu pogłębienia wiedzy uczniów na temat recyklingu, racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe. Uczniowie (klasy V - VIII) brali udział w zajęciach terenowych, których organizatorem była firma „Świat Przygód” z Łodzi na obszarze Lasu Łagiewnickiego. Dzieci dowiedziały się jak dba się tam o czystość, dowiedziały się o odpadach niebezpiecznych w lasach, o zachowaniu się podczas grillowania, o tym jak korzystać z leśnej toalety czy dlaczego zrezygnowaliśmy z plastikowych talerzyków i sztućców. Wykonywały działania praktyczne. Dwie grupy  dzieci z opiekunami wyjechały na jednodniową wycieczkę do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Nadgople będąc od 1967 Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia, stanowi żywy, trwały pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, ze względu na fakt, że region ten jest ściśle związany z początkami państwowości polskiej. Tereny te odwiedza wielu turystów, którzy często nie dbają o zachowanie czystości środowiska. Uczniowie podczas pobytu na terenie parku dowiedzą się, jakie działania są podejmowane w celu zapobiegania zaśmiecaniu. Następnie uczniowie byli na zajęciach w Zakładzie "Plast Mar"  Recykling Tworzyw Sztucznych w Balczewie/Inowrocławia. Wpierw uczestnicy przy specjalnych stanowiskach dowiedzieli się, co to są odpady. Na konkretnych przykładach zobaczyli, które przedmioty można poddać recyklingowi. Uczestnicy poznali też poszczególne etapy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych do momentu powstania granulatu i ponownego wykorzystania go do produkcji. Część praktyczna zajęć odbyła się na hali produkcyjnej. Tam dzieci na własne oczy widziały, jak powstaje granulat i co można z niego zrobić.

             Kolejnym działaniem w ramach realizowanego programu były warsztaty stacjonarne przeprowadzone przez przedstawicieli firmy "Świat Przygód" z Łodzi, które uczyły dzieci wyboru produktów pakowanych ekologicznie, gospodarki odpadami, zasad działania  kompostowników. Dzieci poznały też historię recyklingu.  W celu przybliżenia tematyki segregacji i działań, by odpadów było jak najmniej, zaproszeni zostali  do szkoły aktorzy z Krakowskiego Biura Promocji Kultury, którzy przedstawili dwa spektakle teatralne (dla młodszych i starszych uczniów).

            Zakupione nagrody były przeznaczone dla laureatów dwóch konkursów: wiedzy dla uczniów klas IV -VIII i plastycznego dla klas 0-III. Konkurs wiedzy polegał na rozwiązywaniu zadań multimedialnych przygotowanych przez zespół nauczycieli. Pytania dotyczyły recyklingu, selektywnej zbiórki odpadów, zapobieganiu ich powstawania pt. "Odpady na szóstkę”, a młodsi w konkursie "Recyklingowe zabawki", który spotkał się z dużym oddźwiękiem. Dostarczono 28 ciekawych prac. Informacja o nim znalazła się na stronie https://sieradz.naszemiasto.pl/recyklingowe-zabawki-proekologiczny-konkurs-sp-nr-6-w/ar/c1-8195009.

            Uczniowie cały rok szkolny zbierali zużyte baterie w ramach konkursu "Z tym nie do kosza". Uczą się w ten sposób, by niebezpieczne odpady nie trafiały do nieodpowiednich koszy, np. ze zwykłymi śmieciami. Zebrali około 590 kg baterii. Najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

           Z powodu pandemii niektóre z zajęć odbyły się w innym terminie, po powrocie do nauki stacjonarnej, w obowiązującym reżimie sanitarnym. Z tego powodu w wycieczkach i warsztatach terenowych w jednym autokarze mogli przebywać uczniowie tylko z jednej klasy i dlatego zwiększyła się liczba wyjazdów, mniejszym autokarem, co nie miało wpływu na koszty i liczbę uczniów objętych projektem. Każdy uczeń  Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu uczestniczył w projekcie.

          Niestety, z powodu obostrzeń sanitarnych nie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stacji Przeładunkowej w Sieradzu oraz happening.

 

                                                                                                                           Opracowanie: Wanda Pabich