Logo

Samorząd uczniowski

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

p. Magdalena Smus

 

 

KODEKS UCZNIA

 

ŻYJ Z RADAMI TYMI W ZGODZIE

 

 NIE OD ŚWIĘTA, LECZ NA CO DZIEŃ

 

1.     Ustawiamy się przed klasą.

2.     Nie spóźniamy się na lekcje.

3.     Nie używamy wulgaryzmów.

4.     Szanujemy pracę nauczycieli, innych pracowników szkoły

oraz siebie nawzajem.

5.     Nie krzyczymy i nie biegamy podczas przerw.

6.     Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

7.     Dbamy o mienie szkoły, swoją i cudzą własność.

8.     Nie używamy telefonów komórkowych w czasie lekcji.

9.     Pomagamy sobie nawzajem.

10.Reagujemy na wszelkie przejawy agresji.

11.Jesteśmy uczciwi, odpowiedzialni i tolerancyjni.

12.Kochamy Ojczyznę i szkołę. Znamy hymn państwowy i szkolny.

13.Dbamy o swój wygląd i zdrowie.

14.Cenimy wśród siebie takie postawy jak: koleżeństwo i przyjaźń.

15. Rozwiązujemy problemy nie przez kłótnie, lecz spokojne

      rozmowy.

16.Dbamy o wizerunek klasy i szkoły.

17.Pilnie się uczymy, aktywnie uczestniczymy w zajęciach.

 

AKCEPTUJĘ  WSZYSTKIE  ZDANIA, ZGADZAM  SIĘ  DO  STOSOWANIA!!!

 

A  GDY  ZŁAMIĘ  TE ZASADY ???

NIE, NIE  ZŁAMIĘ – BEZ  PRZESADY!!!