Logo

Edukacja ekologiczna 2013

Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej jest realizowany projekt
"FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY" –
II EDYCJA – edukacja ekologiczna
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu.

Projekt opracowały: E. Janczak, D. Krawczyk, L. Wyszkowska

REALIZACJA: 2013r.

Wartość projektu: 16.650,00zł

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Poprzez realizację projektu „Fascynujący świat przyrody” mamy zamiar zwrócić szczególną uwagę na wielostronne uczestnictwo dzieci w  działaniu, przeżywaniu, poznawaniu i ochronie otaczającej nas przyrody. Podstawą zrozumienia, że człowiek jest częścią przyrody, jest bezpośredni kontakt z nią. Kształtowanie postaw proekologicznych musi odbywać się w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym, ponieważ nie można uczyć szacunku do czegoś, czego się nie zna. Realizując ten program mamy zamiar dać dzieciom szansę bezpośredniego obcowania z przyrodą, poprzez osobiste przeżycia i aktywne działania na rzecz poznania i ochrony środowiska. Jesteśmy bowiem przekonane, że dziecko, które poznało piękno i znaczenie natury, doceni możliwości wypoczynku na jej łonie i szybciej dostrzeże zagrożenia ekologiczne.

Projekt  jest rozszerzeniem i kontynuacją wcześniej wdrażanych działań ekologicznych realizowanych w naszej placówce. Stanowi narzędzie do osiągnięcia nadrzędnego celu edukacji  jakim jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem  i możliwościami rozwojowymi, w zgodzie  ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

W ramach realizacji programu zaplanowane są:

  • wycieczki ekologiczne,
  • konkursy o tematyce ekologicznej,
  • zajęcia ekologiczne,
  • inscenizacje,
  • prelekcje w CEE oraz w ZPKWŁ Oddziale  Terenowym Sieradzkich Parków Krajobrazowych,
  • happeningi,
  • spotkanie z leśnikiem   z  okazji Dnia Ochrony Środowiska,
  • obchody: „Tygodnia  Ziemi”, „Europejskiego Dnia Parków Narodowych”, „Święta Polskiej Niezapominajki”, „Światowego Dnia bez Papierosa”, „Dnia Morza Bałtyckiego”,
  • udział w  akcjach: „Sprzątanie Świata 2013”,  „Zanim nadejdzie zima …”.