Logo

Aktywna tablica 2018/2019

W SP 6 Sieradz  realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno – komunikacyjnej  

„Aktywna Tablica”.

 

 Cele programu.

1.Wymiana informacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej.

2.Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych
w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

3.Zwiększanie  kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie  uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

 

Koordynator - Ewa Janczak