Logo

Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY - 2019

ANEKS NR 5 DO STATUTU SZKOŁY

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

 ZBIÓR PROCEDUR - SP6 SIERADZ

 

 

 PROCEDURA DOTYCZĄCA PPP