Logo

Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY - 2022

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH

STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - J. POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - J. ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - J. ANGIELSKI KLASY 1_3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - J. NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - HISTORIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - BIOLOGIA_PRZYRODA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - CHEMIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - FIZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - RELIGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - TECHNIKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WOS

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WF

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDB

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


 ZBIÓR PROCEDUR - SP6 SIERADZ PROCEDURA DOTYCZĄCA PPP