Logo

Każdy uczeń jest ważny

„KAŻDY UCZEŃ JEST WAŻNY”

współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REALIZACJA: 2012/2013r. 

Wartość projektu: 508 622,02

Dofinansowanie:   100%

Założenia projektu:

zakup ponad 9 tysięcy pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych

realizacja 2680 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/13

zajęcia dodatkowe dla 385 uczniów


Szkoła Podstawowa nr 6 – zakup 509 pomocy dydaktycznych na kwotę ok. 35000 zł

W ramach  wdrażania projektu realizowane będą  następujące zajęcia dla uczniów klas II – III:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne