Logo

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu daje uczniom solidne przygotowanie do kontynuacji nauki w gimnazjum i stwarza optymalne warunki sprzyjające kreowaniu właściwych postaw społecznych. Priorytetem placówki jest ochrona życia i zdrowia jako najwyższej wartości. Autentyczne zaangażowanie pedagogów, ich wysokie kwalifikacje i ciągła troska o wielostronny rozwój wychowanków sprawiają, że dzieci uczęszczające do naszej szkoły wyposażone są w umiejętności i wiadomości, które zapewniają im prawidłowy przebieg procesu  kształcenia i wychowania. 

Profesjonalizm, z jakim nauczyciele wykonują powierzone im funkcje ma swoje odbicie w sukcesach placówki, jak i indywidualnych osiągnięciach uczniów. Podejmując działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne szkoła bierze pod uwagę przyjęte normy, wypracowane standardy. W swojej pracy nauczyciele efektywnie wykorzystują zestaw arkuszy badania przyrostu wiedzy, wyniki sprawdzianu zewnętrznego, zestaw prac klasowych, program doskonaląco – naprawczy, program profilaktyczny, plany wynikowe podnoszące jakość pracy szkoły, przyjazny i motywujący do pracy PSO.
Wyjątkowo malownicze położenie placówki wyznacza priorytety                        w działaniach nauczycieli i pracowników szkoły. Dokładamy wszelkich starań, by uczniowie dostrzegali istotną rolę zgodnego współistnienia ze światem przyrody. Rozumienie tej zależności jest bowiem czynnikiem, który decyduje   o świadomym wyborze zdrowego i ekologicznego stylu życia. Przedsięwzięcia promujące taki wybór są szeroko rozpowszechniane wśród uczniów naszej szkoły. W jej priorytetowych działaniach współuczestniczy również środowisko lokalne oraz rodzice. Szkoła ogromną wagę przywiązuje do solidnej dokumentacji potwierdzającej efektywność pracy uczniów podczas wycieczek krajoznawczych, zielonych szkół i innych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym. Realizując dydaktyczno – wychowawcze działania szkoły utworzono ścieżkę ekologiczną. Zadbano również                   o estetyczne zagospodarowanie szkoły, co sprzyja warunkom pracy placówki, jak i bezpieczeństwu jej uczniów. Nowatorskim przedsięwzięciem jest powstanie ,, izby lekcyjnej” na świeżym powietrzu. Wszyscy mamy świadomość tego, jak ważny jest zdrowy styl życia i dbanie nie tylko o duchowy, ale i fizyczny wymiar życia. W związku   z tym szkoła podejmuje się organizowania imprez sportowych o lokalnym zasięgu,    tym samym skutecznie konkuruje z innymi placówkami oświatowymi         i integruje wychowawcze działania szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego.
Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich rodziców, wspomaga ich w trudnej i odpowiedzialnej funkcji wychowawczej, kładąc ogromny nacisk na współpracę z rodzicami. Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o to, by w porę zwalczać źródła zahamowań u dzieci, docierać                do przyczyn niedostosowania społecznego, a przede wszystkim rozwijać ich talenty i  zainteresowania. Pod czujnym okiem pedagogów rozpoznawane      są, często głęboko ukryte, wrodzone dyspozycje wychowanków. Szkoła roztacza opiekę nad "perełkami", organizuje dla nich dodatkowe zajęcia wspomagające ich wszechstronny rozwój, samodzielność, nowatorstwo, jak i daje możliwość prezentacji własnych osiągnięć na szerszym forum. Poprzez aktywny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczniowie weryfikują swoją wiedzę i umiejętności. Nasze działania skierowane są nie tylko na uczniów zdolnych, dbamy również o rozwój dzieci słabych, dostosowując treści programów szkolnych do możliwości ucznia słabego, średniego i zdolnego. Celem nadrzędnym staje się więc dbałość  o to, aby każdy uczeń odnalazł w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w aspekcie intelektualnym, psychicznym   i społecznym. Niezwykle ważną rolę odgrywa także estetyczny, moralny i duchowy wymiar kształcenia. Jesteśmy placówką, która nie spoczywa na laurach. Mamy świadomość, że działamy po to, aby nasi uczniowie byli przygotowani           do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Systematycznie poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych, wzbogacamy placówkę w interesujące pomoce dydaktyczne i stosujemy nowoczesną technologię informacyjną.
Stworzenie uczniowi atmosfery harmonijnego rozwoju, motywowanie     go do efektywnej pracy, twórczego postrzegania rzeczywistości, a także przygotowanie do podjęcia odpowiedzialnej roli w przyszłym życiu to zadania, które stały się wspólną troską nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej   nr 6   im. Janiny Majkowskiej  w Sieradzu.

Profesjonalizm, z jakim nauczyciele wykonują powierzone im funkcje ma swoje odbicie w sukcesach placówki, jak i indywidualnych osiągnięciach uczniów. Podejmując działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne szkoła bierze pod uwagę przyjęte normy, wypracowane standardy. W swojej pracy nauczyciele efektywnie wykorzystują zestaw arkuszy badania przyrostu wiedzy, wyniki sprawdzianu zewnętrznego, zestaw prac klasowych, program doskonaląco – naprawczy, program profilaktyczny, plany wynikowe podnoszące jakość pracy szkoły, przyjazny i motywujący do pracy PSO.

Wyjątkowo malownicze położenie placówki wyznacza priorytety w działaniach nauczycieli i pracowników szkoły. Dokładamy wszelkich starań, by uczniowie dostrzegali istotną rolę zgodnego współistnienia ze światem przyrody. Rozumienie tej zależności jest bowiem czynnikiem, który decyduje   o świadomym wyborze zdrowego i ekologicznego stylu życia. Przedsięwzięcia promujące taki wybór są szeroko rozpowszechniane wśród uczniów naszej szkoły. W jej priorytetowych działaniach współuczestniczy również środowisko lokalne oraz rodzice. Szkoła ogromną wagę przywiązuje do solidnej dokumentacji potwierdzającej efektywność pracy uczniów podczas wycieczek krajoznawczych, zielonych szkół i innych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym. Realizując dydaktyczno – wychowawcze działania szkoły utworzono ścieżkę ekologiczną. Zadbano również o estetyczne zagospodarowanie szkoły, co sprzyja warunkom pracy placówki, jak i bezpieczeństwu jej uczniów. Nowatorskim przedsięwzięciem jest powstanie ,, izby lekcyjnej” na świeżym powietrzu. Wszyscy mamy świadomość tego, jak ważny jest zdrowy styl życia i dbanie nie tylko o duchowy, ale i fizyczny wymiar życia. W związku   z tym szkoła podejmuje się organizowania imprez sportowych o lokalnym zasięgu,    tym samym skutecznie konkuruje z innymi placówkami oświatowymi i integruje wychowawcze działania szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego.

Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich rodziców, wspomaga ich w trudnej i odpowiedzialnej funkcji wychowawczej, kładąc ogromny nacisk na współpracę z rodzicami. Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o to, by w porę zwalczać źródła zahamowań u dzieci, docierać do przyczyn niedostosowania społecznego, a przede wszystkim rozwijać ich talenty i  zainteresowania. Pod czujnym okiem pedagogów rozpoznawane są, często głęboko ukryte, wrodzone dyspozycje wychowanków. Szkoła roztacza opiekę nad "perełkami", organizuje dla nich dodatkowe zajęcia wspomagające ich wszechstronny rozwój, samodzielność, nowatorstwo, jak i daje możliwość prezentacji własnych osiągnięć na szerszym forum. Poprzez aktywny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczniowie weryfikują swoją wiedzę i umiejętności. Nasze działania skierowane są nie tylko na uczniów zdolnych, dbamy również o rozwój dzieci słabych, dostosowując treści programów szkolnych do możliwości ucznia słabego, średniego i zdolnego. Celem nadrzędnym staje się więc dbałość  o to, aby każdy uczeń odnalazł w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w aspekcie intelektualnym, psychicznym   i społecznym. Niezwykle ważną rolę odgrywa także estetyczny, moralny i duchowy wymiar kształcenia. Jesteśmy placówką, która nie spoczywa na laurach. Mamy świadomość, że działamy po to, aby nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Systematycznie poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych, wzbogacamy placówkę w interesujące pomoce dydaktyczne i stosujemy nowoczesną technologię informacyjną.

Stworzenie uczniowi atmosfery harmonijnego rozwoju, motywowanie go do efektywnej pracy, twórczego postrzegania rzeczywistości, a także przygotowanie do podjęcia odpowiedzialnej roli w przyszłym życiu to zadania, które stały się wspólną troską nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej   nr 6   im. Janiny Majkowskiej  w Sieradzu.