Logo

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu

Adres szkoły:

98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 199

 

 

 

Telefony:

43/827 19 23, 43/828 21 12 - sekretariat

43/828 22 02- zastępca dyrektora szkoły

43/828 22 03 - pokój nauczycielski

43/828 22 04 - pedagog szkolny

e-mail: dyrektor@sp6.sieradz.eu

strona internetowa szkoły: www.sp6sieradz.pl                                                  

                          

  Organ prowadzący szkołę –  Gmina-Miasto Sieradz 

  Organ nadzorujący szkołę – Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu 

  Dyrektor szkoły –  mgr Izabela Żuberek

  Wicedyrektor szkołyAnna Pędzik