Logo

Projekt ekologiczny 2021


 

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła będzie realizatorem

projektu

 „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 6 im J. Majkowskiej w Sieradzu na rok szkolny 2021/2022”

 

Projekt został sporządzony przez Szkołę Podstawową nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu

w ramach Konkursu pn. ,,Nasze Ekologiczne Pracownie”

zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi.

Wartość całego projektu wynosi 49 820,00 zł,

z czego dofinansowanie z Funduszu to 44 590,00 zł.

W ramach projektu zostanie zbudowana wiata, która będzie miejscem nauki i zabawy. Można w niej będzie przeprowadzać zajęcia edukacyjne.
Przy bramie od ulicy Borek stanie pergola, przy której będą nasadzenia roślin pnących.

Powstanie także ścieżka edukacyjna z wiodącym tematem lasu, składająca się z witacza, tablic dydaktycznych, oraz rumowiska skalnego.
Między głazami posadzone zostaną rośliny, staną tabliczki z ich opisami.

Uczniowie różnymi zmysłami będą mogli rozpoznawać skały i rośliny.

Prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, łączenie nauki z zabawą, omawianie elementów ścieżki edukacyjnej i przekazywanie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej  nie tylko uatrakcyjni zajęcia, ale również wzbogaci wiedzę uczniów.

Projekt  skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu.

 

Autorkami projektu są Katarzyna Masiera i Wanda Pabich