Logo

Edukacja ekologiczna 2012

Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej jest realizowany projekt
"FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY" –
I EDYCJA – edukacja ekologiczna
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu.

Projekt opracowały: E. Janczak, D. Krawczyk, L. Wyszkowska

REALIZACJA: 2012r.

Wartość projektu: 11.265,00zł 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Udział w zadaniach realizowanych w ramach programu „Fascynujący świat przyrody” wpłynie na większą integrację uczniów naszej szkoły. Zapewni im możliwość rozwijania zainteresowań i talentów. Pozwoli odkrywać nowe miejsca na mapie naszego kraju. Nauczy wnikliwego obserwowania i wyciągania właściwych wniosków, oraz korzystania z różnych źródeł informacji. Kilkudniowy pobyt poza domem rodzinnym da dzieciom możliwość wykazania się samodzielnością i zaradnością. Nauczy dbałości o bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz właściwego zachowania w środkach transportu i miejscach użyteczności publicznej. Jednym z celów zadania jest też promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, aktywizowanie uczniów ruchowo, propagowanie takich cech jak: pracowitość, umiejętność zgodnej i efektywnej współpracy w zespole, odpowiedzialność za efekty wspólnych działań.