Logo

Czyste powietrze ....

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu realizuje w ramach Konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” program edukacji ekologicznej

pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”.

Całkowity koszt projektu to 20 000 zł, z czego dofinansowanie przez WFOŚiGW w Łodzi wynosi 18 000 zł.

Zaplanowano zakup zestawu do badania powietrza w walizce oraz zakup miernika jakości powietrza. Mają one służyć do badania stopnia zanieczyszczenia powietrza w najbliższej

okolicy szkoły. Miernik, umieszczony w eko-pracowni, ma za zadanie rozbudzić w uczniach potrzebę  sprawdzania jakości powietrza, którym oddychają.

W placówce zostaną zorganizowane warsztaty ekologiczne stacjonarne i wyjazdowe. Jest to świetna okazja do zapoznania uczniów z problematyką zagrożeń wynikających z niskiej

emisji oraz promowania odnawialnych źródeł energii jako energii alternatywnej. Warsztaty ekologiczne i wycieczki uświadomią uczniom rolę czystego powietrza i jego wpływ na

zdrowie człowieka.

Wiele współczesnych chorób, które dotykają także naszych uczniów,  jak alergia czy astma ma swoje podłoże w zanieczyszczonym powietrzu. Lokalne społeczeństwo musi mieć

świadomość, że swoim postępowaniem przyczynia się do tych zanieczyszczeń. Uświadamianiu tych problemów służyć będą przeprowadzone zajęcia, prelekcje, warsztaty, happeningi

oraz konkursy międzyszkolne i wewnątrzszkolne.

Dodatkowo zorganizujemy wycieczki do Załęcza Wielkiego i Lasu Łagiewnickiego, aby uczniowie podczas zajęć terenowych mogli doświadczyć walorów czystego powietrza

i uświadomili sobie potrzebę zabiegania o czystość powietrza w swoim najbliższym otoczeniu. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi pokaże rolę roślin w produkcji tlenu jako

głównego składnika powietrza oraz ma wzbudzić potrzebę ochrony roślin.

Zdjęcia z przebiegu projektu prezentowane będą na szkolnym telebimie, gazetce informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

Autorkami projektu są nauczycielki Ewa Osuchowska i Wanda Pabich.

 

                                                                                                     HEPPENIG EKOLOGICZNY


opublikowano: Lis 15, 2018