Logo

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE SZKOŁĘ

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

NAZWA DZIAŁANIA     


ORGANIZATOR       

DLA KOGO

XIX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem:
Św. Jan Paweł II - Wstańcie, chodźmy!

S. Magdalena Sochacka

Ks. Maksymilian Skorek

cała społeczność szkolna

Realizacja projektu „Kooperacje 3D”- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

MOPS

cała społeczność szkolna

„Program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi wśród dziewcząt w okresie dojrzewania”

UM, Stowarzyszenie Sieradzkiego Klubu Amazonka

dziewczęta kl. VIII

„Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania zachorowaniom
na cukrzycę dla młodzieży kl. VII Szkół Podstawowych”

UM, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków- oddział rejonowy w Sieradzu

klasy VII

„ Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”

PSSE w Sieradzu

koło PCK

Kl. VII-VIII

Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „ Zdrowe odżywianie”

UM,

D. Cieślak- dietetyk
„Terapia żywieniem”

kl. VI

„Profilaktyka wczesnoszkolna w zakresie promowania prawidłowych postaw i zachowań oraz przeciwdziałania rozszerzaniu się narkomanii oraz innych zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży”.

 

H. Stępniak

Centrum profilaktyki Praktycznej
w Łodzi

społeczność szkolna (dzieci, rodzice, nauczyciele)

Szkoła pamięta- akcja zorganizowana ku pamięci zmarłych.


MEN

społeczność szkolna

Program dla szkół- szklanka mleka

ARiRM

155 chętnych dzieci klas I-V

Program dla szkół- owoce i warzywa

ARiRM

153 chętnych dzieci klas I-V

Udział w akcji „Szkoła do HYMNU”


MEN

uczniowie

 

 

 

`