Logo

Patron

    Janina Majkowska urodziła się 23 lutego 1931 roku we wsi Wrząca pow. sieradzkim w rodzinie w rodzinie Popłonikowskich. Tam spędziła pierwsze lata życia. Wojna przerwała jej edukację w szkole podstawowej. Ukończyła ją po wojnie, a następnie rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Zduńskiej Woli. 1 sierpnia 1951 roku,  po uzyskaniu matury, zaczęła pracę w Szkole Podstawowej w Męce. Dokształcała się w Studium Nauczycielskim w Zgierzu, które ukończyła w 1966r. Następnie podjęła studia w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Tytuł magistra w zakresie biologii uzyskała w 1977 r.

Przez cały okres pracy zawodowej uczyła biologii i chemii.

    W międzyczasie pracowała jako kierownik Ośrodka Metodycznego Biologii przy Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Sieradzu. Przeprowadziła wiele wykładów, prelekcji, lekcji pokazowych, konferencji metodycznych. Zawsze służyła pomocą koleżankom i kolegom. Bardzo często spotkania te odbywały się w Szkole Podstawowej w Męce (późniejszej Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu). Około 80% pomocy dydaktycznych z zakresu biologii i chemii wykonała pani Majkowska  wraz z uczniami.

    A trzeba przyznać, że zaplecze środków dydaktycznych było zasobne. Podczas zajęć każdy uczeń miał na ławce potrzebną pomoc dydaktyczną. Mnóstwo preparatów, zielników, plansz jest do dzisiaj wykorzystywanych w szkole.

    Wiele czasu poświęcała na pracę społeczną. Od 1970 roku aż do śmierci była opiekunką szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody. Koło zrzeszało wszystkich uczniów. Wyróżniało się w pracach społecznie - użytecznych na rzecz środowiska przyrodniczego. Młodzież wraz z nauczycielami zasadziła wokół szkoły i na pobliskich nieużytkach wiele hektarów lasu (tylko w 1980 roku uczniowie zasadzili ponad 5 ha lasu), pielęgnowała uprawy leśne. Po wygranej batalii o wyrobisko pożwirowe zajęła się jego zadrzewieniem. Delegacje uczniów z ramienia LOP przez kilka lat w wielu urzędach prosiły o uchylenie zgody na składowanie odpadów z elektrociepłowni łódzkiej, a gdy to nie pomogło, młodzież rozpoczęła akcję propagandową przeciwko dewastacji tego najpiękniejszego zakątka miasta. Za zaangażowanie na rzecz przyrody Janina Majkowska wielokrotnie była odznaczana odznakami LOP. Otrzymała również w 1980 i 1982 roku Złotą Odznakę Honorową LOP,   ponadto w 1981 roku koło zdobyło pierwsze miejsce i uzyskało tytuł „Mistrzowskiego Koła LOP” w grupie szkół podstawowych w ogólnopolskim współzawodnictwie.

    Jej wkład pracy w zalesianie i dbałość o środowisko docenił resort leśnictwa. Otrzymała w 1981r. odznakę „Zasłużony dla leśnictwa i przemysłu drzewnego”.

    Pani Majkowska była również od 1951r. opiekunką szkolnego koła PCK. Uwrażliwiała uczniów na problemy ludzi chorych, niepełnosprawnych. Dzieci, za jej zachętą, pomagały takim osobom. Nosiły im posiłki ze szkolnej stołówki, sprzątały, czytały. Koło PCK nawiązało kontakt z „Klubem Otwartych Serc” z Kościeliska koło Zakopanego. W jednym z listów p. Majkowska pisze: „Po obejrzeniu programu „Tydzień” młodzież zaskoczyła mnie propozycją nawiązania kontaktu z Klubem Otwartych Serc. Członkowie zarządu koła wystąpili z apelem do dzieci z całej szkoły o zbiórkę znaczków na  listy z przeznaczeniem dla klubu. Żałuję tylko, że nie mógł pan widzieć, z jakim sercem i zapałem dzieci przystąpiły do zbierania znaczków, zainteresowały nawet rodziców”. Za swoją pracą na rzecz PCK otrzymała złotą odznakę PCK.

    Zajmowała się też miejscami pamięci narodowej i zabytkami. Otrzymała za to w 1982r. złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” od Ministra Kultury i Sztuki oraz złoty medal dla opiekuna miejsc pamięci narodowej od Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa.

    Pracę dydaktyczną pani Majkowskiej doceniło też Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznając jej w 1981r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nauczycielka została odznaczona w 1982r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia.

Listów pochwalnych, dyplomów, podziękowań było w jej życiu bardzo wiele. Wiele kart kroniki szkolnej zaświadcza o jej działaniach.

Odeszła 23 lipca 1985 roku zostawiając męża, dwie córki i całą rzeszę zasmuconych nauczycieli i uczniów.