Logo

PROJEKT KOMPETENCJE 3D

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu przystąpiła do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Sieradzu w związku
z realizacją projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego głównym celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji,  zdrowia, sądownictwa czy policji. Projekt realizowany jest z Funduszy Europejskich, LIDEREM – jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, a KOOPERANTAMI – podmioty, które podpisały Deklarację przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego (w tym Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu).