Logo

Rekrutacja

 

 

  

W N I O S E K o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej Miasta Sieradza na rok szkolny 2017/2018


ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej Miasta Sieradza
na
rok szk. 2017/2018

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szk. 2017/2018

  

W N I O S E K o przyjęcie dziecka do publicznej placówki przedszkolnej miasta Sieradza na rok szkolny 2017 / 2018

 

 

Zasady naboru do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Sieradz na rok szkolny 2017/2018

 

  

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz

 

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego