Logo

Wycieczki 2014/2015

WYCIECZKI, RAJDY ORGANIZOWANE W SZKOLE

W  ROKU SZKOLNYM  2014/2015

 

Semestr I

 

KIERUNEK

CEL

UCZESTNICY

ORGANIZATOR

OPIEKUN

Warszawa

Poznanie wybranych zabytków stolicy: Zamek Królewski, Łazienki, Grób Nieznanego Żołnierza, budowle Starego Miasta, itp.

kl. IIIa, IIIb, IVa

E. Janczak

E. Janczak

L. Wyszkowska

P. Kaczmarek

D. Witczak

 

Rogów

 

Kształtowanie  postaw i zachowań proekologicznych.

Zwiedzanie  ARBORETUM
 i ALPINARIUM, Muzeum  Drewna i Lasu.

Integracja z uczniami innych szkół i świetlic środowiskowych.

10 – osobowa grupa  uczniów
 z  klas Vb i VIa

TPD
w Sieradzu

H. Stępniak

E. Osuchowska

 

E. Osuchowska

H. Stępniak

 

Tomaszów Maz.
i okolice

 

Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych

Zwiedzanie OKRĄGLICY TOMASZOWSKIEJ (SKANSEN RZEKI PILICY, GROTY  NAGÓRZYCKIE 
I REZERWAT „NIEBIESKIE ŹRÓDŁA).

Integracja z uczniami innych szkół
i świetlic środowiskowych.

15 – osobowa grupa  uczniów
z klas Vb

TPD
w Sieradzu

H. Stępniak

 

H. Stępniak

 

Wrocław

Zapoznanie z architekturą starego Wrocławia.

Zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi zamieszkującymi wrocławskie zoo.

Wdrażanie do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

44 – osobowa grupa  uczniów
z  klas Ib i IIa

L. Kraska

D. Krawczyk

L. Kraska

D. Krawczyk

H. Świniarska

Rajd „Sieradzkiego Szwędaczka”

Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą w 1939 r.

Poznanie walorów przyrodniczo-turystycznych okolic Sieradza.

33 – osobowa grupa uczniów

PTTK Sieradz

E. Osuchowska

D. Krawczyk

L. Wyszkowska

M. Niewiadomska

Rejs statkiem „Sieradzanka”

Poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych rzeki Warty w okolicach Sieradza. 

Poznawanie nadwarciańskiego obszaru chronionego.

kl. Vb, IVb

CEE Sieradz

E. Osuchowska

D. Krawczyk

 

Udział
w ogólnopolskiej akcji Ptakoliczenie

Poznanie gatunków ptaków żyjących w sąsiedztwie siedzib człowieka i ich zwyczajów.

37 – osobowa grupa uczniów

CEE Sieradz

OTOP

E. Osuchowska

M. Świniarska

Lodowisko-Sieradz

Podnoszenie sprawności fizycznej.

72 – osobowa grupa uczniów klas: IV,V,VI

 

M. Niewiadomska,

A. Kluba

M. Niewiadomska

 A. Kluba

Dzień otwartych koszar- 79 rocznica powstania Garnizonu Sieradz

Przybliżenie historii sieradzkiej jednostki wojskowej.

kl. VIa, VIb

XV Brygada Wsparcia Dowodzenia                           w Sieradzu

M. Świniarska

E. Wierzbicka-Kłoś

Teatr Miejski
w Sieradzu

spektakl „Czarodziejski ołówek”

oddziały przedszkolne

Teatr Miejski w Sieradzu

M. Pawełek

B. Łabuzińska

spektakl „Zimowa przygoda”

kl. Ib

M. Klimczak

spektakl „Szewczyk Dratewka”

kl. Ic

R. Hradovich

spektakl „Jak Krzyś uratował planetę XZiemię”

Muzeum
w Sieradzu

Poznanie folkloru sieradzkiego.

oddziały przedszkolne

M. Pawełek

B. Łabuzińska

M. Pawełek

B. Łabuzińska

 

Semestr II

 

Teatr Miejski
w Sieradzu

Spektakl „Jak Rumcajs Cypiska uratował”

kl. Ia, Ib, Ic

Narodowy Teatr Edukacji im.

 A. Mickiewicza
we Wrocławiu

J. Pertkiewicz

M. Klimczak

R. Hradovich

Teatr Miejski
w Sieradzu

Spektakl „Baśnie z 4 stron świata”

oddziały przedszkolne

 oraz kl. Ia, Ib, IIa, IIb

Artenes Teatr     

M. Pawełek

B. Łabuzińska

J. Pertkiewicz

M. Sochacka

D. Krawczyk

L. Kraska

 

Muzeum Kinematografii    w Łodzi

Poznanie zbiorów polskiej animacji. Zgłębienie wiedzy
na temat kina i planu filmowego.

 

kl. IIIa, IIIb, IIb

E. Janczak

E. Janczak

L. Wyszkowska

Teatr Miejski
w Sieradzu

Muzeum Okręgowe
w Sieradzu

Spektakl „ Hobbit, czyli tam
 i z powrotem”

Zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych.

kl. VIa, VIb

Narodowy Teatr Edukacji im.

           A. Mickiewicza
           we Wrocławiu

W. Presia- Ratajczyk

M.  Świniarska

D. Młynarczyk

Biblioteka Miejska

 w Sieradzu

Spektakl „ W krainie bajek”. Integracja klas I z regionu sieradzkiego.

Kl. Ib

Biblioteka Miejska
w Sieradzu

M. Klimczak

Jednostka Wojskowa
w Sieradzu

 Zwiedzanie muzeum łączności, zajęcia na placu defilad.

Kl. Ib

M. Klimczak

M. Klimczak

Szkoła Rolnicza
w Wojsławicach

Zwiedzanie muzeum i kościoła w Korczewie. Warsztaty kulinarne i degustacja.

Kl. Ib

M. Klimczak

Izabela Wrąbel - Perdek

M. Klimczak

Uniejów

Finał ogólnopolski akcji „Z książką na walizkach”

uczniowie z klasy

Vb i VIb

Miejska Biblioteka Publiczna
w Sieradzu

D. Krawczyk

 

Licheń

Okazywanie podziwu i czci Maryi.

Budowanie odpowiedniej postawy człowieka prawego moralnie, budowanie więzi koleżeńskich, integracja zespołów klasowych.

Wdrażanie do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

uczniowie kl III

M. Sochacka

E. Janczak

Zoo
w Borysewie

Poznanie różnych gatunków egzotycznych zwierząt. Wdrażanie
 do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

klasa Ic

R. Hradovich

R. Hradovich

Rajd:

 „Śladami Łuki Bakowicza”

Uczczenie pamięci powstańców styczniowych, poznanie walorów turystyczno-krajobrazowych okolic Sieradza, propagowanie zdrowego stylu życia.

Klasy IV-VI

E. Osuchowska

E. Osuchowska

L. Wyszkowska

M. Niewiadomska

M. Klimczak

R. Hradovich

Sieradzkie Parki Krajobrazowe,

Wzgórze Zamkowe

Zajęcia ekologiczne:

Płazy Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

Zwiedzanie wzgórza zamkowego.

klasa IIIa

klasa I c

E. Janczak

E. Janczak

R. Hradovich

p. M. Florek

 

Kąty Rybackie

Poznanie warunków przyrodniczo – społecznych, historii i zabytków leżących na Mierzei Wiślanej i okolicach. Edukacja turystyczno-krajoznawcza uczniów.

Poznanie przyrody i warunków klimatycznych Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej i rezerwatu przyrody „Katy Rybackie”

Poznanie zycia ludności na okupowanych terenach w czasie II wojny światowej

uczniowie z klasy: IV b, V a, VI a, VI b

Wanda Pabich

A. Pędzik

M. Pawełek

Wycieczka
do MOSIR
w Rudzie

Ognisko integracyjne uczniowie, rodzice, wychowawca.

kl.III a

E. Janczak

E. Janczak

rodzice

Wioska indiańska

w Józefowie

 

Kształcenie zainteresowań historią innych kultur. Zwiedzanie wioski indiańskiej. Poznanie kultury

 i zwyczajów Indian. Integracja zespołów klasowych.

 

kl. Ia, Ib

M. Klimczak

J. Pertkiewicz

J. Pertkiewicz

M. Klimczak

rodzice –

L. Mikulec.

M. Sobala

A. Podsiadła

 

Teatr Miejski w Sieradzu

Spektakl pt.: „Baśnie z czterech stron świata”

Oddziały  przedszk. I i II

  1. Łabuzińska
  2. M. Pawełek

B. Łabuzińska

M. Pawełek

Sieradzki Park Etnograficzny

Poznawanie sztuki ludowej

Oddziały  przedszk. I i II

B. Łabuzińska

M. Pawełek

B. Łabuzińska

M. Pawełek

ZOO 
we Wrocławiu - AFRIKARIUM

Poznawanie różnych gatunków egzotycznych zwierząt.

Wdrażanie do zachowania kultury i bezpieczeństwa.

Oddziały przedsz
I i II

B. Łabuzińska

M. Pawełek

A. Kluba

H. Stępniak

M. Pawełek

B. Łabuzińska

Wycieczka
do Karpacza

Poznanie ukształtowania powierzchni, fauny, flory Kotliny Jeleniogórskiej
i Karkonoszy.
Integracja uczniów.

Wdrażanie do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

 

kl. Ia, II a i b, IIIa i b, IVa i b, Vb, VIb

  1. Krawczyk

L. Wyszkowska

D. Krawczyk

L. Wyszkowska

A. Tomczyk

H. Piechota

Wycieczka rowerowa
do Męckiej Woli
Letniska 7

Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
na świeżym powietrzu. Przeprowadzenie wywiadu
z leśniczym na temat jego pracy, zagrożeń pożarowych. Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się
w lesie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem.

kl. IIIb

L. Wyszkowska

L. Wyszkowska

rodzice dzieci (5)

Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi

Poszerzanie informacji
o tradycji
i kulturze regionu łódzkiego. Rozwijanie wiedzy o historii miasta Łodzi, zwiedzanie zabytków. Zapoznanie z etapami powstawanie tkaniny.

kl. IVa, IVb

H. Stępniak

P. Kaczmarek

A. Kluba