Logo

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo.

 

Zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 23.10.2020r. informuję, że:

  1.  Na okres od dnia 24.10.20920 r. do 8.11.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu wprowadza się hybrydowy (łączony) tryb nauczania:

a)  nauka klas IV-VIII odbywa się w trybie zdalnym w zakresie wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (nauka odbywa się poprzez aplikację Teams);

b)   nauka dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klas I-III odbywa się w trybie stacjonarnym (bez zmian).

  1. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji, a zajęcia pozalekcyjne (rozwijające zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nauczycieli prowadzących.
  2. Zajęcia dla dzieci, które deklarowały udział w zajęciach na basenie:

a) klasy I- będą odbywały się w szkole w sali gimnastycznej,

b) klasy IV- będą prowadzone tak, jak wychowanie fizyczne (aplikacja Teams)

  1. Zgodnie z planem pracuje biblioteka, pedagog szkolny, od dnia 3.11.2020 r. również psycholog (możliwy również kontakt telefoniczny i mailowy).
  2. W wyjątkowych sytuacjach (wcześniej uzgodnionych z dyrektorem/zastępcą)

a) na okres zdalnego nauczania można wypożyczyć ze szkoły komputer/ tablet;

b)  uczyć się zdalnie w szkole (z wykorzystaniem komputerów szkolnych).

  1. Dla dzieci uczących się stacjonarnie świetlica i kuchnia pracują bez zmian. Za nieskonsumowane z powodu objęcia ucznia zdalnym nauczaniem obiady   dokonany będzie odpis zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

     7.  Szczegółowe zasady obowiązujące podczas nauczania zdalnego zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny.

    9.   Poprzez dziennik elektroniczny będą także przekazywane wszelkie zmiany.

   10. Wszelkie problemy należy zgłaszać w pierwszej kolejności wychowawcom.

 


opublikowano: Paź 24, 2020