Logo

Wieczór kolęd 2016

20 XII 2016 r. w SP nr 6 w Sieradzu odbył się Wieczór Kolęd połączony z występem jasełkowym pt.: Raduj się ziemio, witaj swego Pana, dedykowany rodzicom, społeczności szkolnej i zaproszonym gościom, reprezentującym władze miasta. Uczniowie przygotowali część artystyczną odwołującą się do początków stworzenia świata i obietnicy zbawienia złożonej przez Boga stworzonemu człowiekowi. W tej części, złożonej z biblijnych sentencji ukazujących piękno dzieła stworzenia, wzbogaconych o ciekawą choreografię, uczniowie starali się ukazać przez potęgę żywiołów, wielkość i moc Boga. Szczególny efekt osiągnięto dzięki zaprojektowanym przez panią plastyk E. Grzelak ciekawym kostiumom artystycznym. Kolejnym etapem jasełkowego przedstawienia było oddanie wyjątkowego wymiaru nocy betlejemskiej, podczas której Bóg zesłał na  świat Zbawiciela. Tę radosną nowinę ogłosili zebranym widzom kolędnicy, nawiązujący do prastarej tradycji. Zachętą do wspólnego kolędowania miał być występ uczniów naszej szkoły, przygotowany przez nauczyciela muzyki, grających na instrumentach muzycznych i inicjujących śpiew kolęd. Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie.