Logo

Sprawozdanie

18 października 2017 r., w naszej szkole, obchodziliśmy niezwykły dzień - Dzień Życzliwości. Uroczystość rozpoczął uczeń klasy piątej, który wygłosił mowę wstępną:

Życzliwość, serdeczność i radość to iskierki naszej codzienności. Uprzejmy gest, uśmiech, miłe słowo potrafią sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje, dlatego starajmy się codziennie okazywać sobie serdeczność. Zapamiętajmy treść przesłania św. Matki Teresy:

,,Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do wymówienia, ale ich echa są naprawdę nieskończone”.

Treść słów, skierowanych do zebranych, przybliżyła wszystkim uczestnikom wagę wartości budujących naszą codzienność oraz podkreśliła istotę życzliwości w relacjach międzyludzkich.

         Przesłanie Dnia Życzliwości zostało oparte na kanwie bajki B. Ferrero pt. Miasto kwiatów. Opracowując scenariusz przedstawienia pt. Gromadź sobie skarby miłości, uwzględniono potrzeby, a także zdolności uczniów. Elementy muzyczne i taneczne uatrakcyjniły główny wątek przedstawienia.

 Zgodnie z założeniem uroczystości uczniowie okazywali sobie gesty dobroci  oraz pogłębiali wrażliwość. Miłym akcentem przebiegu Dnia Życzliwości była radość wyrażona  przez uczniów podczas wspólnej zabawy, śpiewów i tańca.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy postawiony przez organizatorów cel został osiągnięty. Jednak ufajmy, że ziarno świadomości dotyczące roli         miłości i życzliwości w naszym życiu, zostało zasiane w młode serca.