Logo

Twórczość U. Ledóchowskiej

18 kwietnia 2018 roku, o godzinie 15.00, w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu odbyło się spotkanie poświęcone twórczości świętej Urszuli Ledóchowskiej. Inicjatywę organizacyjną i współpracę z biblioteką podjęłam wraz z koleżanką, nauczycielem j. polskiego, Panią Moniką Woźniak. W tych działaniach wsparła nas Pani Katarzyna Borkowska, katechetka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Uczniowie naszej szkoły i młodzież z ZSP nr 1 zaprezentowali poezję świętej Urszuli Ledóchowskiej, jej sylwetkę, twórczość oraz złote myśli o różnorodnej tematyce, promującej wartości duchowe i patriotyczne. Ciekawym zamysłem artystycznym była adaptacja wokalna tekstu poetyckiego:      O Panie niech będę jak promyk słoneczny, w wykonaniu uczennicy klasy siódmej - Darii Perdek.

Prelekcję wzbogaciła prezentacja multimedialna, w której ukazano artystyczny kolaż myśli i obrazów ilustrujących aspekt wychowawczo – edukacyjny programu świętej Urszuli.

Na spotkaniu nie zabrakło mieszkańców Sieradza, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 oraz reprezentacji Zgromadzenia Sióstr Urszulanek wraz z Siostrą Przełożoną

Spotkanie było niezwykle owocne i ciekawe, zachwyt wzbudziła świeżość i dojrzałość wykonania interpretacji młodych artystów, a także wspaniała dekoracja w postaci wiosennej kompozycji różnobarwnych tulipanów współgrających z zielenią liści i pozostałych roślin, stworzona przez wolnych słuchaczy CKU, z funduszy pozyskanych od Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu.

Oprcował: s. Magdalena Sochacka