Logo

Dzień Papieski 2019

„Zostaliśmy wybrani i powołani, abyśmy wyruszyli,

a celu drogi nie wyznaczamy sobie sami.

Wyznacza go Ten, który nam kazał wyruszyć:
Bóg wierny, Bóg przymierza”.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!

            TO WEZWANIE CHRYSTUS KIERUJE DO KAŻDEGO Z NAS: WSTAŃCIE, CHODŹMY! XIX DZIEŃ PAPIESKI.

                16 X 2019 roku, w 41 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu odbyła się uroczystość poświęcona obchodom XIX Dnia Papieskiego zatytułowanego: Święty Jan Paweł II Wstańcie, chodźmy!” Spotkanie miało za zadanie przybliżyć uczniom klas młodszych i starszych heroiczność życia dwóch wybitnych Polaków, którzy bezcennie zapisali się w świadomości Polaków i odegrali znaczącą rolę w historii naszej Ojczyzny.

JESTEŚMY POWOŁANI DO MIŁOŚCI I WIARY! POLAKÓW NIE ZDOBYWA SIĘ GROŹBĄ TYLKO SERCEM. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński – prymas Polski.

            Święty Jan Paweł II i prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński - Chrystusowe wezwanie: Wstańcie, chodźmy! - realizowali całym swym życiem. Dawali niezłomne świadectwo dobrej, konsekwentnej odpowiedzi na wołanie Jezusa: Wstańcie, chodźmy!

            Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny była jedyną przed śmiercią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to zarazem pierwsza w historii wizyta papieża w naszej ojczyźnie. W swoich wspomnieniach papież zawarł wzruszające słowa wdzięczności skierowane do księdza prymasa: „Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy piotrowej tego papieża polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale  i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim, prymasowskim posługiwaniem. (Watykan, 23 października 1978 roku).

            Prymas Wyszyński zaczął poważnie chorować w marcu 1981 roku. 13 maja zostaje dokonany zamach na Jana Pawła II. Prymas dowiaduje się o tym dzień później. Umierający prymas ofiaruje swoje życie za życie papieża. Domownikom powiedział: „Odtąd za mnie nic, wszystkie modlitwy tylko za niego. On musi żyć, ja mogę odejść”. W kościele akademickim św. Anny w Warszawie odtworzono apel prymasa: „Proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosicie w mojej intencji na Jasnej Górze, w świątyniach warszawskich i diecezjalnych, gdziekolwiek, abyście to wszystko skierowali wraz ze mną ku Matce Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla ojca świętego”. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, po wyborze Karola Wojtyły na papieża powiedział, że zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie.

            Heroiczność wiary w Boga św. Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia  miała swoje źródło w bezgranicznym zawierzeniu Maryi Matce Kościoła. ZWYCIĘSTWO KIEDY PRZYJDZIE, BĘDZIE TO ZWYCIĘSTWO PRZEZ MARYJĘ.

            Papież podczas I pielgrzymki apelował do nas: „MUSICIE BYĆ MOCNI, DRODZY BRACIA I SIOSTRY, MOCĄ TEJ WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI ŚWIADOMEJ, DOJRZAŁEJ, ODPOWIEDZIALNEJ”. (Homilia w czasie Mszy Świętej na błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979 roku). Wskazał na chrześcijańskie korzenie Polski i ukazał horyzonty nadziei związane z ufnością pokładaną w Bogu.

            „Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa. nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. nie może tego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi”. (Św. Jan Paweł II – homilia na placu zwycięstwa w Warszawie).

            Na zakończenie homilii św. Jan Paweł II zwrócił się do Boga ze słynnym wołaniem: NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ! NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ! I ODNOWI OBLICZE ZIEMI. TEJ ZIEMI! AMEN. Cel naszej pielgrzymki ziemskiej jest bowiem wyznaczony. Kiedy otrzymamy Ducha świętego, On nas pouczy, pomoże i poprowadzi do wspólnoty Kościoła.

            Szczególne podziękowania kieruję do uczennic klasy 5b: Wiktorii, Zuzanny, Livi oraz klasy IV a: Kingi, Roksany, za prezentowanie treści religijnych, a także uczennicom klasy VIII: Izabeli, Karoliny, Aleksandry, które pod kierunkiem księdza Maksymiliana, przybliżyły uczestnikom obchodu Dnia Papieskiego treści I Pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku.

 

Siostra Magdalena Sochacka